BohaterON w Twojej Szkole banerki 160x600BohaterON w Twojej Szkole! to projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej w ramach ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię! Celem kampanii jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Już od września 2018 r. ramach projektu BohaterON w Twojej Szkole! uczniowie naszej szkoły mogą okazać wdzięczność, pamięć i szacunek bohaterom Powstania Warszawskiego* wysyłając im symboliczną kartkę BohaterON. Uczniowie klas I-VIII systematycznie przekazują wypełnione karty swoim Wychowawczyniom. Natomiast Rodzice Przedszkolaków nadal mogą pobrać taką kartę u Wychowawczyń grupy Misiaczków i Krasnali i wypełnić ją wspólnie ze swoimi dziećmi.
      Zapraszamy Wszystkich do udziału w tej wspólnej lekcji historii i patriotyzmu. 

koordynator szkolnej akcji
  Ewa Pawlak      

cybernauci

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Czytaj więcej...

pas

Projekt "Kampania  na  rzecz  matematyki"  jest  odpowiedzią  na  wnioski  wynikające  z dotychczasowych projektów  badawczych  IBE, oczekiwania  nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego, zgłaszane podczas szkoleń oraz kierunki polityki oświatowej.
Celem działań  podejmowanych  w  projekcie jest doskonalenie praktycznych  umiejętności nauczycieli I i II etapu edukacyjnego w zakresie nauczania matematyki.

zdrowo jem

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczą uczniowie klasy I.

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO:

  • bogata oferta edukacyjna dla klas I-III szkół podstawowych,
  • wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Czytaj więcej...

„B&N”czyli
„B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY”

PROJEKT PROFILAKTYCZNY realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze województwa mazowieckiego.
Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego.
Okres realizacji programu 2014-2020 r.
Celem programu jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz prowadzenie efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Cele pośrednie:
a. zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg.
b. zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia.
c. zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów (seniorów) w propagowaniu bezpiecznych zachowań we własnej grupie wiekowej oraz wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...