projekt zabawa sztukąGrupa przedszkolna "Krasnale" została zakwalifikowana do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką".
Celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z rozwojem kompetencji kluczowych u dzieci.Podczas realizacji zadań projektu dzieci będą miały okazję:
- poznać wybrane dzieła sztuki oraz ich twórców,
- rozwijać poczucie estetyki i wrażliwości na piękno,
- zapoznać się z różnorodnymi technikami plastycznymi,

Czytaj więcej...

lekcja enter"Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Czytaj więcej...

cropped autorytet top1 1

Kampania społeczna “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” ma sens!

– tak uznało kilkuset nauczycieli i blisko tysiąc rodziców, którzy dotychczas brali udział w zajęciach, opracowanych przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA” (www.archezja.com). Tego samego zdania jest Minister Sprawiedliwości, który będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt: “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna.

Dzięki temu, z radością proponujemy sprawdzone, ewaluowane, zajęcia dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane w przyszłości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Czytaj więcej...

BohaterON w Twojej Szkole banerki 160x600BohaterON w Twojej Szkole! to projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej w ramach ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię! Celem kampanii jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Już od września 2018 r. ramach projektu BohaterON w Twojej Szkole! uczniowie naszej szkoły mogą okazać wdzięczność, pamięć i szacunek bohaterom Powstania Warszawskiego* wysyłając im symboliczną kartkę BohaterON. Uczniowie klas I-VIII systematycznie przekazują wypełnione karty swoim Wychowawczyniom. Natomiast Rodzice Przedszkolaków nadal mogą pobrać taką kartę u Wychowawczyń grupy Misiaczków i Krasnali i wypełnić ją wspólnie ze swoimi dziećmi.
      Zapraszamy Wszystkich do udziału w tej wspólnej lekcji historii i patriotyzmu. 

koordynator szkolnej akcji
  Ewa Pawlak      

cybernauci

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Czytaj więcej...