Od 17 marca w naszej placówce  w ramach LDG „Zapilicze” jest realizowany projekt „Ścieżkami  Małej Ojczyzny”.  Adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia w zakresie: warsztatów plastycznych „Nasza okolica” i tanecznych „Mazowieckie pląsy”. Przewidziane są również wycieczki po najbliższej okolicy tj. Sucha, Jasionna, Stawiszyn i Muzeum Wsi Radomskiej. Podczas  nich zostanie zebrany materiał dokumentalny w postaci zajęć i szkiców charakterystycznej dla naszej okolicy architektury, pomników i pomników przyrody.

Czytaj więcej...