Samorząd - to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku./.../
Janusz Korczak "O samorządzie dzieci i młodzieży"

Skład Samorządu w roku szkolnym 2023/2024
Przewodniczący: Adam Cieślak
Zastępca: Julia Szymanowicz
Skarbnik: Karolina Bąder

Konferansjer: Aleksander Gutkiewicz

 

 

Skład Samorządu w roku szkolnym 2022/2023
Przewodnicząca: Marcelina Stolarczyk
Zastępca: Julia Cybulska
Skarbnik: Zuzanna Samerdak

SU 2022 2023

Naszym nadrzędnym celem jest integrowanie środowiska szkolnego, w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni jej pracownicy.
A ponadto:

  • Organizowanie, a także zachęcanie do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów (naukowych, kulturalnych, sportowych, a także możliwości ich zaprezentowania).
  • Aktywizowanie życia kulturalnego w szkole poprzez organizowanie przedsięwzięć o charakterze poważnym i rozrywkowym.
  • Zapobieganie przemocy i agresji.

Skład Samorządu w roku szkolnym 2021/2022
Przewodniczący: Aleksander Rosa
Zastępca: Julia Cybulska
Skarbnicy: Kaja Walczak, Maja Jach

SU 2021 2022

 

 

Skład Samorządu w roku szkolnym 2020/2021
Przewodnicząca: Roksana Walczak
Zastępca: Karolina Pełka
Sekretarz: Aleksandra Baranowska

SU 2020 2021

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - do pobrania tutaj