Poniżej znajdują się linki dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Zapraszam ósmoklasistów oraz ich rodziców do zapoznania się.

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/16417,Zasady-rekrutacji-20222023.html

Przewodnik dla rodziców – rekrutacja 2022/2023
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/16416,Przewodnik-dla-Rodzicow-rekrutacja-20222023.html

Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-doszkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-ipostepowania-uzupelniajace.html,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-ipostepowania-uzupelniajace.html

Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/16316,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

Najczęściej zadawane pytania w związku z rekrutacją w roku szkolnym 2022/2023
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/najczesciej-zadawane-py/16419,Najczesciej-zadawane-pytania-20222023.html

Szanowni Państwo,

w przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego zachęcam do kontaktu z Kuratorium Oświaty.
Do Państwa dyspozycji są następujące adresy mailowe oraz numery telefonów, na które można kierować pytania w sprawach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z danego rejonu.
Kuratorium Oświaty w Warszawie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 551 24 00 wew. 5092
Delegatura w Ciechanowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 23 672 44 71 wew.22
Delegatura w Ostrołęce: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 29 760 42 91 wew. 111
Delegatura w Płocku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 24 262 64 50 wew. 402
Delegatura w Radomiu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 48 36 20 455
Delegatura w Siedlcach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 25 632 60 00 wew. 105

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. Potwierdzeniem tych osiągnięć jest zapis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, który mówi:

„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.”
Decyzję w sprawie zasadności wpisania uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięć z zakresu aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego, podejmuje szkoła, którą uczeń kończy.

spotkanie ze strażakami 1W słoneczną środę do naszej szkoły zawitali wyjątkowi goście z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Druhowie: Zenon Jachowski, Łukasz Stolarczyk- tata Marysi i Marcin Żurawski.

Uczniowie klas I-III z zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego poznali specyfikę pracy strażaków, umundurowanie ratownicze oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują.

spotkanie ze strażakami

spotkanie ze strażakami 2W czasie spotkania strażacy przypomnieli dzieciom numery alarmowe oraz sposób wzywania służb ratowniczych. Dzieci dowiedziały się, że strażacy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, zalanych domów powalonych drzew, walki z szerszeniami. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia z bliska wózu strażackiego oraz zapoznali się z jego wyposażeniem. Zaproszeni strażacy z zapałem opowiadali o swojej pracy i z cierpliwością odpowiadali na wszelkie pytania. 

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za wizytę i życzymy wytrwałości i spokoju w pracy.