Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Poniżej znajdują się linki dotyczące rekrutacji do białobrzeskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Zapraszam ósmoklasistów oraz ich rodziców do zapoznania się.

Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach
Planowane oddziały 2023/2024:
https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/terminy-rekrutacji/ 
zasady rekrutacji:
https://lobialobrzegi.pl/zasady-rekrutacji/ 
terminy postepowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów:
https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/materialy-promocyjne/ 
dokumenty (wniosek, klauzula informacyjna, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):
https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/nabor-do-klasy-2021-2022/ 


Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach
profile kształcenia:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/?page_id=74159 
wniosek o przyjęcie do szkoły:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Wniosek-do-szkoly.pdf 
zasady rekrutacji do klas pierwszych:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/ZASADY-REKRUTACJI-2023-2024.-SPdocx.pdf 
terminy postępowania rekrutacyjnego:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/TERMINY-POSTEPOWANIA-REKRUTACYJNEGO-I-TERMINY-SKLADANIA-DOKUMENTOW-DO-KLAS-PIERWSZYCH-ZESPOLU-SZKOL-PONADPODSTAWOWYCH-W-BIALOBRZEGACH.pdf 
zaświadczenie dotyczące przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/za%C5%9Bwiadczenie-dotycz%C4%85ce-przyj%C4%99cia-ucznia-na-praktyczna-nauk%C4%99-zawodu-do-Bran%C5%BCowej-Szko%C5%82y-I-stopnia.pdf  
oświadczenie rodzica dotyczące wyrażenia zgody na naukę dziecka w technikum w zawodzie logistyk – klasa mundurowa
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/o%C5%9Bwiadczenie-rodzica-dotycz%C4%85ce-wyra%C5%BCenia-zgody-na-nauk%C4%99-dziecka-w-Technikum-w-zawodzie-technik-logistyk-klasa-mundurowa.pdf 

Poniżej znajdują się linki dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Zapraszam ósmoklasistów oraz ich rodziców do zapoznania się.

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/16417,Zasady-rekrutacji-20222023.html

Przewodnik dla rodziców – rekrutacja 2022/2023
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/16416,Przewodnik-dla-Rodzicow-rekrutacja-20222023.html

Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-doszkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-ipostepowania-uzupelniajace.html,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-ipostepowania-uzupelniajace.html

Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/16316,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

Najczęściej zadawane pytania w związku z rekrutacją w roku szkolnym 2022/2023
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/najczesciej-zadawane-py/16419,Najczesciej-zadawane-pytania-20222023.html

Szanowni Państwo,

w przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego zachęcam do kontaktu z Kuratorium Oświaty.
Do Państwa dyspozycji są następujące adresy mailowe oraz numery telefonów, na które można kierować pytania w sprawach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z danego rejonu.
Kuratorium Oświaty w Warszawie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 551 24 00 wew. 5092
Delegatura w Ciechanowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 23 672 44 71 wew.22
Delegatura w Ostrołęce: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 29 760 42 91 wew. 111
Delegatura w Płocku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 24 262 64 50 wew. 402
Delegatura w Radomiu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 48 36 20 455
Delegatura w Siedlcach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 25 632 60 00 wew. 105

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. Potwierdzeniem tych osiągnięć jest zapis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, który mówi:

„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.”
Decyzję w sprawie zasadności wpisania uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięć z zakresu aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego, podejmuje szkoła, którą uczeń kończy.