Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Poniżej znajdują się linki dotyczące rekrutacji do białobrzeskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Zapraszam ósmoklasistów oraz ich rodziców do zapoznania się.

Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach
Planowane oddziały 2023/2024:
https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/terminy-rekrutacji/ 
zasady rekrutacji:
https://lobialobrzegi.pl/zasady-rekrutacji/ 
terminy postepowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów:
https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/materialy-promocyjne/ 
dokumenty (wniosek, klauzula informacyjna, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):
https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/nabor-do-klasy-2021-2022/ 


Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach
profile kształcenia:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/?page_id=74159 
wniosek o przyjęcie do szkoły:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Wniosek-do-szkoly.pdf 
zasady rekrutacji do klas pierwszych:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/ZASADY-REKRUTACJI-2023-2024.-SPdocx.pdf 
terminy postępowania rekrutacyjnego:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/TERMINY-POSTEPOWANIA-REKRUTACYJNEGO-I-TERMINY-SKLADANIA-DOKUMENTOW-DO-KLAS-PIERWSZYCH-ZESPOLU-SZKOL-PONADPODSTAWOWYCH-W-BIALOBRZEGACH.pdf 
zaświadczenie dotyczące przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/za%C5%9Bwiadczenie-dotycz%C4%85ce-przyj%C4%99cia-ucznia-na-praktyczna-nauk%C4%99-zawodu-do-Bran%C5%BCowej-Szko%C5%82y-I-stopnia.pdf  
oświadczenie rodzica dotyczące wyrażenia zgody na naukę dziecka w technikum w zawodzie logistyk – klasa mundurowa
https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/o%C5%9Bwiadczenie-rodzica-dotycz%C4%85ce-wyra%C5%BCenia-zgody-na-nauk%C4%99-dziecka-w-Technikum-w-zawodzie-technik-logistyk-klasa-mundurowa.pdf