Dyrektor szkoły:

 • Anna Owczarska

 

Edukacja przedszkolna:

 • Karolina Opiłowska
 • Ewa Cieślak
 • Justyna Trzaska

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Edyta Mróz
 • Ewa Pawlak 
 • Anna Wiktorska

 

Religia:

 • Agnieszka Mazurkiewicz

 

Język polski:

 • Edyta Pałczyńska
 • Emilia Rudecka 
 • Elżbieta Jolanta Kaczmarek

 

Historia, przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie:

 • Beata Pośnik

 

Język angielski:

 • Wioleta Surus 
 • Iwona Zelga

 

Język niemiecki:

 • Anna Wieczorek

 

Matematyka:

 • Izabela Zych
 • Anna Gutkiewicz

 

Informatyka:

 • Izabela Zych

 

Geografia, chemia, technika:

 • Renata Sułek

 

Fizyka:

 • Anna Gutkiewicz

 

Plastyka, muzyka:

 • Agnieszka Szybowicz 

 

Wychowanie fizyczne:

 • Agnieszka Pośnik

 

Doradztwo zawodowe, wiedza o społeczeństwie:

 • Barbara Woźniakowska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Anna Wieczorek 

 

Nauczyciele wspomagający:

 • Monika Zielińska
 • Małgorzata Siek
 • Kamila Leksińska
 • Barbara Woźniakowska
 • Anna Wieczorek
 • Ewa Świostek
 • Agata Pęksyk


Bibliotekarz:

 • Edyta Mróz
 • Anna Gutkiewicz
 • Barbara Woźniakowska

 

Pedagog:

 • Ewelina Matysiak

 

Psycholog:

 • Agata Tkaczyk

 

Logopeda:

 • Agnieszka Szybowicz 

 

Świetlica:

 • Agnieszka Mazurkiewicz 
 • Anna Wiktorska
 • Beata Pośnik
 • Emila Rudecka (w zastępstwie Karolina Popławska, Monika Zielińska)