Rekrutacja na rok szkolny 2023 2024 do oddziałów przedszkolnych

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. JANUSZA KORCZAKA W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA 2023/2024 - DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  - do pobrania tutaj
  • OŚWIADCZENIE O ROCZNYM OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNYM (załącznik nr 1 do wniosku) - do pobrania tutaj
  • OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (załącznik nr 2 do wniosku) - do pobrania tutaj 
  • DEKLARACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (załącznik nr 3 do wniosku) - do pobrania tutaj 
  • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O RODZEŃSTWIE UCZĘSZCZAJĄCYM DO SZKOŁY/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (załącznik nr 4 do wniosku) - do pobrania tutaj
  • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (załącznik nr 5 do wniosku) - do pobrania tutaj
  • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI (załącznik nr 6 do wniosku) - do pobrania tutaj
  • POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA MIEJSCA - do pobrania tutaj

 

 Rekrutacja na rok szkolny 2023 2024 do szkoły

REKRUTACJA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DOKUMENTY DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

DOKUMENTY DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY