rekturacja do oddziałów przedszkolnych

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. JANUSZA KORCZAKA W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXVIII/239/2017 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - DOKUMENTY 

 • DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - do pobrania tutaj
 • DEKLARACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (załącznik nr 3 do wniosku) - do pobrania tutaj 

REKRUTACJA 2022/2023 - DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O ROCZNYM OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNYM (załącznik nr 1 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (załącznik nr 2 do wniosku) - do pobrania tutaj 
 • DEKLARACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (załącznik nr 3 do wniosku) - do pobrania tutaj 
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O RODZEŃSTWIE UCZĘSZCZAJĄCYM DO SZKOŁY/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (załącznik nr 4 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (załącznik nr 5 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI (załącznik nr 6 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA (załącznik nr 7 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA MIEJSCA - pobierz

 

 ogłoszenie rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXVIII/238/2017 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXVIII/239/2017 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj

DOKUMENTY DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

DOKUMENTY DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY