INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

UWAGA!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie od 26.03.2019 r. do 28.03.1019 r. Druk oświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych do wglądu w budynku szkoły.

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

Izabela Rzepkowska

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXVIII/239/2017 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj

DOKUMENTY 

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI - do pobrania tutaj
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O ROCZNYM OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNYM (załącznik nr 1 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (załącznik nr 2 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • DEKLARACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (załącznik nr 3 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O RODZEŃSTWIE UCZĘSZCZAJĄCYM DO SZKOŁY/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (załącznik nr 4 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (załącznik nr 5 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI (załącznik nr 6 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA (załącznik nr 7 do wniosku) - do pobrania tutaj

 

REKRUTACJA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj

 

DOKUMENTY DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

DOKUMENTY DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY