WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
INFORMACJA

Informujemy, że od poniedziałku 8 czerwca 2020 roku oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej wznawiają pracę w szczególnych warunkach podyktowanymi obostrzeniami GIS i MEN tylko w zakresie zajęć opiekuńczych.
Szkoła uruchamia 1 oddział dla 12 dzieci w godzinach 7.00- 16.00
W pierwszej kolejności z opieki w oddziale przedszkolnym będą mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w oddziale przedszkolnym od dnia 8 czerwca zobowiązany jest złożyć w szkole do 5 czerwca do godziny 10.00 wymagane dokumenty.
Dokumenty do pobrania: zakładka rekrutacja lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

Dokumenty dla rodziców
1. Oświadczenie - pobierz
2. Procedura - pobierz

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXVIII/239/2017 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI - do pobrania tutaj

DOKUMENTY 

 • DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - do pobrania tutaj
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI - do pobrania tutaj
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O ROCZNYM OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNYM (załącznik nr 1 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (załącznik nr 2 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • DEKLARACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (załącznik nr 3 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O RODZEŃSTWIE UCZĘSZCZAJĄCYM DO SZKOŁY/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (załącznik nr 4 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (załącznik nr 5 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI (załącznik nr 6 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA (załącznik nr 7 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • Oświadczenie rodzica o przyjęciu/rezygnacji z miejsca w odddziale przedszkolnym - pobierz

 

REKRUTACJA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W SUCHEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - do pobrania tutaj

 

DOKUMENTY DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

DOKUMENTY DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY