Niebieski I Żółty Organiczny Ręcznie Robiony Baner powrót do szkoły1

 • UCHWAŁA NR LVII/486/203 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 26 października 2023 r.  – do pobrania tutaj
 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 do pobrania tutaj
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O ROCZNYM OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNYM (załącznik nr 1 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • DEKLARACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (załącznik nr 2 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE KANDYDATA (załącznik nr 3 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (załącznik nr 4 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ROZLICZANIU PODATKU I MIEJSCU ZAMIESZKANIA (załącznik nr 5 do wniosku) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI (załącznik nr 6 do wniosku) - do pobrania tutaj

 


Szkoła uczeń niebieski Post na Facebook 1

 • ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 - do pobrania tutaj
 • UCHWAŁA NR LVII/486/203 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 26 października 2023 r. - do pobrania tutaj
 • ZASADY REKRUTACJI - do pobrania tutaj

DOKUMENTY DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

DOKUMENTY DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (załącznik B)  - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O RODZEŃSTWIE UCZĘSZCZAJĄCYM DO SZKOŁY (załącznik 1B)  - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA (załącznik 2B) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ROZLICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO (załącznik 3B) - do pobrania tutaj
 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY (załącznik 4B) - do pobrania tutaj
 • POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA (załącznik 5B) - do pobrania tutaj