TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
116 111
800 12 12 12

NUMER TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY:
800 120 002

ANTYDEPRESYJNY TELEFON FORUM PRZECIW DEPRESJI:
(środa i czwartek od godz. 17.00)
22 594 91 00

TELEFON ALRMOWY:
112