Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej

Organ prowadzący: Gmina Białobrzegi

Organ nadzorujący: Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu

 

Organy szkoły

 • Dyrektor mgr Anna Owczarska
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

 

Baza

 • pracownie przedmiotowe,
 • pracownia komputerowa z dostępem do internetu,
 • sala gimnastyczna,
 • boisko szkolne,
 • świetlica i stołówka szkolna,
 • biblioteka,
 • nowoczesny plac zabaw.

 

Liczba oddziałów – 10 
Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023– 187

 

Obwód szkoły

 • Brzeska Wola,
 • Dąbrówka,
 • Jasionna,
 • Kamień,
 • Leopoldów,
 • Mikówka,
 • Stawiszyn,
 • Sucha,
 • Suski Młynek,
 • Wojciechówka.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej od 2000 roku mieści się w pięknie położonym parterowym budynku przy ulicy Szlacheckiej 88 A, wybudowanym przy znacznej pomocy okolicznych mieszkańców, dla których jest jedyną placówką kulturalną i miejscem spotkań lokalnej społeczności. Naszym uczniom i wychowankom  zapewniamy bardzo dobrą bazę edukacyjną - pracownię komputerową, bibliotekę multimedialną, salę gimnastyczną, świetlicę, sale do zajęć edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zajęć terapeutycznych, boisko szkolne oraz plac zabaw.
Wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom kształcenia i wychowania. Obecnie do 10 oddziałów, w tym  2 klas integracyjnych i 2 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza 202 dzieci z Suchej, pobliskiego Kamienia,  Stawiszyna, Dąbrówki, Jasionnej i Białobrzegów. Oferta szkoły skierowana jest do uczniów zdolnych, którym umożliwiamy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, jak również uczniów, którzy wymagają indywidualnej pomocy i wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów: logopedy, pedagoga, psychologa.
Uczniowie, ich rodzice, społeczność lokalna ma możliwość udziału w licznych imprezach organizowanych przez szkołę min.: ,,Choinka szkolna”, ,,Dzień Babci i Dziadka”, ,,Dzień talentów”. W ciągu roku szkolnego odbywają się  wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki krajoznawczo - edukacyjne.                                                             
Aby umożliwić naszym wychowankom lepszy start w przyszłość realizowane są w szkole liczne  pozalekcyjne zajęcia w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich min.: „Moja przyszłość”, „Szkoła Przyszłości”.
Staramy się, by nasi uczniowie mogli wykazać się wiedzą, umiejętnościami czy sprawnościami w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, tematycznych, recytatorskich, plastycznych w szkole i poza szkołą. Zachęcamy uczniów do aktywnego działania  w Samorządzie Uczniowskim.                    
Od wielu lat istnieje w szkole drużyna harcerska oraz Szkolny Klub Sportowy. Celem zapewnienia bogatej oferty edukacyjno- wychowawczej dla naszych uczniów szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami (M-GOPS  M-GOK,  Biblioteka Publiczna w Białobrzegach, Caritas, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Straż Pożarna).
Nasza szkoła – to szkoła przyjazna dzieciom. Zapraszamy!