zabawa sztukąW roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Zagadnienia projektu skierowane są dla dzieciw wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I- VII.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

gang fajniakówDobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat, dlatego uczniowie klasy II przystąpili do programu edukacyjnego pn. "Szkolne Przygody Fajniaków". Przewodnikami po opowieściach o magii natury są bohaterowie Gangu Fajniaków, patronujący czterem tematycznym filarom programu i towarzyszącego mu konkursu – żywiołom ognia, wody, ziemi i powietrza.

Czytaj więcej...

zdrowo jem więcej wiem

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO M.IN.:
- wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
- szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie..

Czytaj więcej...

projekt zabawa sztukąGrupa przedszkolna "Krasnale" została zakwalifikowana do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką".
Celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z rozwojem kompetencji kluczowych u dzieci.Podczas realizacji zadań projektu dzieci będą miały okazję:
- poznać wybrane dzieła sztuki oraz ich twórców,
- rozwijać poczucie estetyki i wrażliwości na piękno,
- zapoznać się z różnorodnymi technikami plastycznymi,

Czytaj więcej...