w świecie wielkiej matematykiUczniowie klasy III przystąpili w lutym 2022 r. do projektu "Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki". Głównym celem projektu jest zaprzyjaźnienie dzieci z matematyką. Budowanie świadomości, że jest ona obecna we wszystkich dziedzinach życia, otacza nas na co dzień.

Czytaj więcej...

zabawa sztukąW roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Zagadnienia projektu skierowane są dla dzieciw wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I- VII.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

gang fajniakówDobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat, dlatego uczniowie klasy II przystąpili do programu edukacyjnego pn. "Szkolne Przygody Fajniaków". Przewodnikami po opowieściach o magii natury są bohaterowie Gangu Fajniaków, patronujący czterem tematycznym filarom programu i towarzyszącego mu konkursu – żywiołom ognia, wody, ziemi i powietrza.

Czytaj więcej...