gang fajniakówDobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat, dlatego uczniowie klasy II przystąpili do programu edukacyjnego pn. "Szkolne Przygody Fajniaków". Przewodnikami po opowieściach o magii natury są bohaterowie Gangu Fajniaków, patronujący czterem tematycznym filarom programu i towarzyszącego mu konkursu – żywiołom ognia, wody, ziemi i powietrza.

Czytaj więcej...

zdrowo jem więcej wiem

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO M.IN.:
- wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
- szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie..

Czytaj więcej...

projekt zabawa sztukąGrupa przedszkolna "Krasnale" została zakwalifikowana do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką".
Celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z rozwojem kompetencji kluczowych u dzieci.Podczas realizacji zadań projektu dzieci będą miały okazję:
- poznać wybrane dzieła sztuki oraz ich twórców,
- rozwijać poczucie estetyki i wrażliwości na piękno,
- zapoznać się z różnorodnymi technikami plastycznymi,

Czytaj więcej...

lekcja enter"Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Czytaj więcej...

cropped autorytet top1 1

Kampania społeczna “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” ma sens!

– tak uznało kilkuset nauczycieli i blisko tysiąc rodziców, którzy dotychczas brali udział w zajęciach, opracowanych przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA” (www.archezja.com). Tego samego zdania jest Minister Sprawiedliwości, który będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt: “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna.

Dzięki temu, z radością proponujemy sprawdzone, ewaluowane, zajęcia dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane w przyszłości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Czytaj więcej...