pas

Projekt "Kampania  na  rzecz  matematyki"  jest  odpowiedzią  na  wnioski  wynikające  z dotychczasowych projektów  badawczych  IBE, oczekiwania  nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego, zgłaszane podczas szkoleń oraz kierunki polityki oświatowej.
Celem działań  podejmowanych  w  projekcie jest doskonalenie praktycznych  umiejętności nauczycieli I i II etapu edukacyjnego w zakresie nauczania matematyki.

zdrowo jem

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczą uczniowie klasy I.

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO:

  • bogata oferta edukacyjna dla klas I-III szkół podstawowych,
  • wieloaspektowy, spójny projekt doskonale wpisujący się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Czytaj więcej...

„B&N”czyli
„B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY”

PROJEKT PROFILAKTYCZNY realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze województwa mazowieckiego.
Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego.
Okres realizacji programu 2014-2020 r.
Celem programu jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz prowadzenie efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Cele pośrednie:
a. zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg.
b. zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia.
c. zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów (seniorów) w propagowaniu bezpiecznych zachowań we własnej grupie wiekowej oraz wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

bo warto

Głównym celem projektu pn.: ”BO WARTO PAMIĘTAĆ…” jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci ze starszych klas szkół podstawowych poprzez upamiętnienie wybranych z historii Polski ważnych rocznic i postaci ważnych dla Polski i dla lokalności z jednoczesnym przekazaniem wiedzy na ten temat i promocją postaw patriotycznych.

Czytaj więcej...

odpakowani

Odpakowani to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów. 

Projekt rozbudza ciekawość i podnosi świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentuje dobre praktyki, a także rozwija zachowania prospołeczne, pobudza kreatywność i buduje pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która od dziś ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym, a nawet opłacalnym.