bo warto

Głównym celem projektu pn.: ”BO WARTO PAMIĘTAĆ…” jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci ze starszych klas szkół podstawowych poprzez upamiętnienie wybranych z historii Polski ważnych rocznic i postaci ważnych dla Polski i dla lokalności z jednoczesnym przekazaniem wiedzy na ten temat i promocją postaw patriotycznych.

Czytaj więcej...

odpakowani

Odpakowani to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów. 

Projekt rozbudza ciekawość i podnosi świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentuje dobre praktyki, a także rozwija zachowania prospołeczne, pobudza kreatywność i buduje pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która od dziś ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym, a nawet opłacalnym. 

dobry klimat

DOBRY KLIMAT DLA MORZA to kampania edukacyjno-informacyjna. Jej celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Kampania ma za zadanie:

  • uświadomić mieszkańcom Polski wartość różnorodności biologicznej morza,
  • przybliżyć jej specyfikę i unikalność,
  •  pokazać, że w wielu miejscach naszego morza różnorodność zanika lub jest zagrożona.

zdrowo jem

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy III uczestniczą w projekcie prozdrowotnym pn. "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM". Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się m.in.:

  •  jakie witaminy i minerały zawierają warzywa i owoce,
  • dlaczego tak ważne jesat by spożywać je codziennnie,
  • co oznacza dla ludzkiego organizmu zbilansowana dieta,
  • jakie wpływ ma nadmierne spożywanie cukrów prostych oraz soli.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2014-2015 uczniowie klasy I A biorą udział w innowacyjnym programie nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej uwzględniającym wszystkie treści ujęte w podstawie programowej, z akcentem na rozwijanie kompetencji w zakresie komunikowania się w języku angielskim zarówno w mowie jak i piśmie.

Czytaj więcej...