dobry klimat

DOBRY KLIMAT DLA MORZA to kampania edukacyjno-informacyjna. Jej celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Kampania ma za zadanie:

  • uświadomić mieszkańcom Polski wartość różnorodności biologicznej morza,
  • przybliżyć jej specyfikę i unikalność,
  •  pokazać, że w wielu miejscach naszego morza różnorodność zanika lub jest zagrożona.

zdrowo jem

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy III uczestniczą w projekcie prozdrowotnym pn. "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM". Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się m.in.:

  •  jakie witaminy i minerały zawierają warzywa i owoce,
  • dlaczego tak ważne jesat by spożywać je codziennnie,
  • co oznacza dla ludzkiego organizmu zbilansowana dieta,
  • jakie wpływ ma nadmierne spożywanie cukrów prostych oraz soli.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2014-2015 uczniowie klasy I A biorą udział w innowacyjnym programie nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej uwzględniającym wszystkie treści ujęte w podstawie programowej, z akcentem na rozwijanie kompetencji w zakresie komunikowania się w języku angielskim zarówno w mowie jak i piśmie.

Czytaj więcej...

W związku z rozpoczęciem IX edycji Programu Działaj Lokalnie na terenie powiatu białobrzeskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej powstał projekt z inicjatywy grupy "Młodzi Działacze" pod tytułem "Bo w każdym z nas drzemie dziecko". Program „Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach realizacji projektu grupa wolontariuszy uzyskała z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i "Koalicję dla Młodych" - Fundusz Ziemi Lokalnej dotację umożliwiającą realizację Dnia Dziecka. Pozyskane środki umożliwią zakup: aparatu fotograficznego, strojów teatralnych, materiałów biurowych. Otrzymanie dotacji możliwe było dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej i wolontariuszy którzy wyrazili chęć pracy na rzecz społeczności.

dotacja

 

 

 

 

nagłowek

PROJEKT  ,,MOJA PRZYSZŁOŚĆ’’


W Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej od października 2014 r do czerwca 2015r realizowany jest projekt systemowy ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – ,,Moja przyszłość’’.
Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Beneficjentem jest Gmina Białobrzegi.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Mają one na celu wsparcie uczniów z różnego rodzaju trudnościami, które mogą stać się w przyszłości przeszkodą w kontynuowaniu edukacji oraz pozwolą osiągnąć wyższe wyniki nauczania.
Zajęcia w ramach projektu prowadzone są nowatorskimi, kreatywnymi i twórczymi metodami, wychodzą poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji grupa uczestników projektu w naszej szkole liczy 15 uczennic i uczniów z klas IV, V, VI .
Udział uczniów w zajęciach projektowych jest nieodpłatny.

Czytaj więcej...