pas

Projekt "Kampania  na  rzecz  matematyki"  jest  odpowiedzią  na  wnioski  wynikające  z dotychczasowych projektów  badawczych  IBE, oczekiwania  nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego, zgłaszane podczas szkoleń oraz kierunki polityki oświatowej.
Celem działań  podejmowanych  w  projekcie jest doskonalenie praktycznych  umiejętności nauczycieli I i II etapu edukacyjnego w zakresie nauczania matematyki.