projekt zabawa sztukąGrupa przedszkolna "Krasnale" została zakwalifikowana do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Zabawa sztuką".
Celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z rozwojem kompetencji kluczowych u dzieci.Podczas realizacji zadań projektu dzieci będą miały okazję:
- poznać wybrane dzieła sztuki oraz ich twórców,
- rozwijać poczucie estetyki i wrażliwości na piękno,
- zapoznać się z różnorodnymi technikami plastycznymi,


-doskonalić umiejętność swobodnej wypowiedzi i wyrażania swych odczuć związanych z odbiorem sztuki,
- kształtować orientację przestrzenną ,
- rozwijać zainteresowanie światem przyrody poprzez wykorzystanie dzieł sztuki,
- doskonalić umiejętności konstrukcyjne,
- rozwijać wiarę we własne możliwości,
- budować więzi w grupie przedszkolnej.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21.

wychowawczyni grupy Ewa Świostek