Poniżej znajdują się linki dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Zapraszam ósmoklasistów oraz ich rodziców do zapoznania się.

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/16417,Zasady-rekrutacji-20222023.html

Przewodnik dla rodziców – rekrutacja 2022/2023
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji/16416,Przewodnik-dla-Rodzicow-rekrutacja-20222023.html

Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-doszkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-ipostepowania-uzupelniajace.html,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-ipostepowania-uzupelniajace.html

Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/16316,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

Najczęściej zadawane pytania w związku z rekrutacją w roku szkolnym 2022/2023
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/najczesciej-zadawane-py/16419,Najczesciej-zadawane-pytania-20222023.html