Serdeczne podziękowania dla Pani Ewy Wajs-Szczygieł Sędzi Sądu Rejonowego w Grójcu za przeprowadzenie ciekawych zajęć oraz współpracę i życzliwość.

spotkanie z sędziąW dniu 28 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole Sędzię Sądu Rejonowego w Grójcu Panią Ewę Wajs-Szczygieł. W ramach wiedzy o społeczeństwie, uczniowie klasy ósmej uczestniczyli w nietypowej lekcji. Jej celem było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy sędziego.
Podczas spotkania poruszano szereg zagadnień, między innymi: strukturę sądownictwa, rodzaje sądów, znajdujące się w nich wydziały i rodzaje spraw, którymi się zajmują. Omówione zostały też podstawowe zasady wymiaru sprawiedliwości, min. dwuinstancyjność, niezawisłość, prawo do odmowy zeznań. Pani sędzia opowiedziała również o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz tzw. „niebieskim pokoju”, w którym przesłuchiwane są dzieci.
Uczniowie dowiedzieli się wielu szczegółów dotyczących pracy sędziego: min. jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, jak przebiegają egzaminy, jaki jest zakres obowiązków oraz jakie są blaski i cienie zawodu. Pani sędzia chętnie opowiadała na pytania uczniów.

                                Barbara Woźniakowska

Rodzice i uczniowie klasy VIII

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Horyzonty” Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czarneckiego EFC.

Rekrutacja do programu trwa do 31 marca 2019 r. Wnioski online przez stronę www.efc.edu.pl mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, dochód w ich rodzinach nie przekracza 964 złotych netto na osobę, mają dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz planują naukę w jednej ze szkół współpracujących z Fundacją.

Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www).
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy.
Szczegółowe informacje można znaleźć się na stronie internetowej www.efc.edu.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 696649036 (Andrzej Piękoś).

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 1

rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2