Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. Potwierdzeniem tych osiągnięć jest zapis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 19 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, który mówi:

„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.”
Decyzję w sprawie zasadności wpisania uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięć z zakresu aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego, podejmuje szkoła, którą uczeń kończy.

spotkanie ze strażakami 1W słoneczną środę do naszej szkoły zawitali wyjątkowi goście z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej. Druhowie: Zenon Jachowski, Łukasz Stolarczyk- tata Marysi i Marcin Żurawski.

Uczniowie klas I-III z zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego poznali specyfikę pracy strażaków, umundurowanie ratownicze oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują.

spotkanie ze strażakami

spotkanie ze strażakami 2W czasie spotkania strażacy przypomnieli dzieciom numery alarmowe oraz sposób wzywania służb ratowniczych. Dzieci dowiedziały się, że strażacy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, zalanych domów powalonych drzew, walki z szerszeniami. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia z bliska wózu strażackiego oraz zapoznali się z jego wyposażeniem. Zaproszeni strażacy z zapałem opowiadali o swojej pracy i z cierpliwością odpowiadali na wszelkie pytania. 

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za wizytę i życzymy wytrwałości i spokoju w pracy.

dzień dentysty a5 marca przypada Ogólnopolski "Dzień Dentysty". Celem obchodów tego dnia jest nie tylko docenienie i uhonorowanie pracy lekarzy stomatologów, ale też podkreślenie potrzeby leczenia jamy ustnej i dbania o zdrowy, piękny uśmiech, który przez długie lata jest wizytówką człowieka.

16 marca grupy: 🦋Motylków i 🎶Nutek odwiedziła stomatolog Aneta Kucharska wraz ze swoją asystentką. Panie opowiedziały jak należy dbać o zęby, jak je myć, co należy jeść i pić, aby były zdrowe.

Dziękujemy za wizytę i przybliżenie dzieciom tajników zawodu stomatologa.

dzień dentysty

Ewa Cieślak

dzień logopedy6 marca w Europie obchodzony jest Dzień Logopedy. Pomysłodawcą Europejskiego Dnia Logopedy była w 2004r. organizacja CPLOL zrzeszająca logopedów i terapeutów językowych.

Z tej okazji w piątek 4 marca gościliśmy w naszych oddział przedszkolnych p. Agnieszkę Szybowicz, która prowadzi zajęcia logopedyczne w naszej szkole. Pani Agnieszka opowiedziała dzieciom, na czym polega praca logopedy. Następnie przedstawiła przedszkolakom propozycję zabaw do wykonania w domu, które nie tylko usprawniają pracę narządów mowy, ale również przynoszą wiele śmiechu i słodkiej satysfakcji.

Droga Pani Agnieszko, dziękujemy za poświęcony nam czas i wsparcie w dążeniu do perfekcyjnej mowy.

Rodzice i uczniowie klas VIII

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendialnego „Horyzonty” Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czarneckiego EFC realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

Wiele dróg, jedno stypendium – pod takim hasłem prowadzona jest tegoroczna rekrutacja, która trwa do 31 marca 2022r.
Program Horyzonty kierowany jest do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Do tej pory program ten objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, kandydat lub kandydatka musi:
- pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,
- planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,
- średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę.

Czytaj więcej...