sko

Członkowie SKO pokazali, że potrafią oszczędzać! Co czwartek dokonują wpłat i powiększają swoje oszczędności. Aby ich nagrodzić i zachęcić innych do pomnażania oszczędności, przy 10 wpłacie (10 wpis w książeczce SKO) członkowie programu otrzymają drobny upominek J