Regulamin konkursu

Oszczędzanie i rymowanie

Cele konkursu:

  • Kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania.
  • Uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania.
  • Wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń.
  • Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich.
  • Rozwijanie postaw twórczych.

Zasady konkursu:

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

–      klasy I – III,

–      klasy IV – VI.

2. Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie.

3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

4. Rymowanka musi zawierać co najmniej 4 wersy.

5. Treść rymowanki musi propagować działalność SKO (systematyczne oszczędzanie, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, popularyzacja Banku Spółdzielczego w Białobrzegach).

6. Prace muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (strony internetowe).

7. Termin złożenia prac do opiekuna SKO upływa 21 stycznia 2016r.

Kryteria oceny:

  • Zgodność z tematem.
  • Obszerność pracy.
  • Poprawność stylistyczna i ortograficzna.
  • Oryginalność.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie

 nagród odbędą się 26 stycznia

 na długiej przerwie w Sali 29.