Już drugi rok nasz szkoła uczestniczy w programie edukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem Banku Spółdzielczego w Białobrzegach!
Opiekunem SkO pozostaje Karolina Opiłowska wychowawca kl. IIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Zainteresowanych zapraszamy w czwartki na przerwach o godz. 10.35 oraz 11.30 do sali 29.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SKO?
1) Zgłoś się do Opiekuna SKO Karoliny Opiłowskiej i odbierz deklarację oraz regulamin.

2) Wypełnioną przez rodziców deklarację dostarcz do opiekuna.

4) Opiekun wręczy Ci Książeczkę SKO.

5) Teraz możesz już zacząć oszczędzać.

6) Wpłat i wypłat możesz dokonywać  w czwartki na przerwach o godz. 10.35 oraz 11.30.

7) Jeśli chcesz wypłacić oszczędności, musisz mieć zgodę rodziców oraz zgłosić ten fakt opiekunowi w środę (dzień poprzedzający wypłatę).

DZIĘKI SKO UCZNIOWIE
- nabiorą nawyku systematycznego oszczędzania,
- zdobędą umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
- zdobędą wiedzę na temat działalności banków,
- zgromadzą oszczędności na zakup wymarzonej rzeczy lub kieszonkowych na wycieczkę.


CELE SKO

- Poszerzanie wiedzy związanej z oszczędzaniem,
- Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania już od najmłodszych lat;
- Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów;
- Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi;
- Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

 

PLAN PRACY SKO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  1. Przyjęcie nowych członków.
  2. Prowadzenie dokumentacji SKO.
  3. Systematyczne oszczędzanie.
  4. Prowadzenie wpisów dotyczących działalności SKO na stronie internetowej PSP w Suchej.
  5. Przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu „Dziś oszczędzam w SKO,  jutro w banku spółdzielczym”.
  6. Udział w konkursach prowadzonych pod patronatem Banku Spółdzielczego w Białobrzegach.
  7. Propagowanie oszczędzania poprzez:prezentację prac konkursowych, pogadanek dotyczących oszczędzania, zorganizowanie zajęć związanych z bankowością.
  8. Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO w roku szkolnym 2015/2016.

 

REGULAMIN