Spełniaj marzenia z SKO!


Cele konkursu:
1. Kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania.
2. Wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń.
3. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych uczniów.

Czytaj więcej...

Drugi rok nasz szkoła uczestniczyła w programie edukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem Banku Spółdzielczego w Białobrzegach.Gazetka SKO w szkole

Dzięki udziałowi w programie uczniowie nabrali nawyku systematycznego oszczędzania, zdobyli umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, oraz wiedzę na temat działalności banków, zgromadzili oszczędności na zakup wymarzonej rzeczy lub kieszonkowych na wycieczkę.

Aby nagrodzić i zachęcić uczniów do pomnażania oszczędności, przy 10 wpłacie (10 wpis w książeczce SKO) członkowie programu otrzymywali drobny upominek ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Białobrzegach.

Dla członków SKO zorganizowano wewnątrzszkolne konkursy.

„Oszczędzanie i rymowanie”, którego celem było kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania, uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania, wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń, rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich, rozwijanie postaw twórczych. W konkursie nagrodzeni zostali: Piotr Krzemiński kl. IIb, Zofia Krzemińska kl. III, Anita Sobol kl. IIb, Patrycja Siek kl. Ib, Wiktor Mróz kl. IIb, Marika Grzywacz kl. IIb. Wszystkie prace zostały wywieszony na tablicy SKO przy Sali nr 29.

Konkurs Maskotka SKO

„Maskotka SKO”, którego celem było kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania, uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania, propagowanie SKO na terenie szkoły, propagowanie oszczędzania wśród społeczności uczniowskiej, rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastyczno-technicznych uczniów. W konkursie nagrodzeni zostali: Marcelina Stolarczyk kl. Ib, Patrycja Siek kl. Ib, Krzysztof Wójtowicz kl. IIb, Wiktor Mróz kl. IIb.

            Konkurs „Młodzi Mistrzowie Oszczędzania” zorganizowany został przez Bank Spółdzielczy w Białobrzegach. Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego 2015/2016 wykazali się regularnością wpłat oraz uzbierali najwyższą kwotę oszczędności.

W kategorii klas I-III Mistrzami Oszczędzania zostali:

1. Zuzanna Trześniewska kl. III,

2. Paulina Przyborek kl. Ia,

3. Marika Grzywacz kl. IIb i Filip Woźniakowski kl. IIb.

W kategorii klas IV-VI Mistrzami Oszczędzania zostali:

1. Zuzanna Przyborek kl. V,

2. Natalia Durajczyk kl. V,

3. Marta Kozieł kl. V.

Program Szkolnej Kasy Oszczędności będzie kontynuowany w roku szkolnym 2016/2017.

Młodzi Mistrzowie Oszczędzania 1

 

Młodzi Mistrzowie Oszczędzania 2Szkolny opiekun SKO:

Karolina Opiłowska

Regulamin konkursu

Oszczędzanie i rymowanie

Cele konkursu:

  • Kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania.
  • Uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania.
  • Wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń.
  • Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich.
  • Rozwijanie postaw twórczych.

Zasady konkursu:

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

–      klasy I – III,

–      klasy IV – VI.

2. Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie.

3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

4. Rymowanka musi zawierać co najmniej 4 wersy.

5. Treść rymowanki musi propagować działalność SKO (systematyczne oszczędzanie, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, popularyzacja Banku Spółdzielczego w Białobrzegach).

6. Prace muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (strony internetowe).

7. Termin złożenia prac do opiekuna SKO upływa 21 stycznia 2016r.

Czytaj więcej...

sko

Członkowie SKO pokazali, że potrafią oszczędzać! Co czwartek dokonują wpłat i powiększają swoje oszczędności. Aby ich nagrodzić i zachęcić innych do pomnażania oszczędności, przy 10 wpłacie (10 wpis w książeczce SKO) członkowie programu otrzymają drobny upominek J

Już drugi rok nasz szkoła uczestniczy w programie edukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem Banku Spółdzielczego w Białobrzegach!
Opiekunem SkO pozostaje Karolina Opiłowska wychowawca kl. IIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Zainteresowanych zapraszamy w czwartki na przerwach o godz. 10.35 oraz 11.30 do sali 29.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SKO?
1) Zgłoś się do Opiekuna SKO Karoliny Opiłowskiej i odbierz deklarację oraz regulamin.

2) Wypełnioną przez rodziców deklarację dostarcz do opiekuna.

4) Opiekun wręczy Ci Książeczkę SKO.

5) Teraz możesz już zacząć oszczędzać.

6) Wpłat i wypłat możesz dokonywać  w czwartki na przerwach o godz. 10.35 oraz 11.30.

7) Jeśli chcesz wypłacić oszczędności, musisz mieć zgodę rodziców oraz zgłosić ten fakt opiekunowi w środę (dzień poprzedzający wypłatę).

Czytaj więcej...