Spełniaj marzenia z SKO!


Cele konkursu:
1. Kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania.
2. Wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń.
3. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych uczniów.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie SKO.
2. Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie.
3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
4.  Format pracy: A3 lub A4.
5. Dowolna technika płaska.
6. Każda praca musi mieć dołączoną informację z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą do której uczęszcza.
7. Praca powinna przedstawiać marzenie na jakie Członek SKO oszczędza pieniądze.
8. Termin złożenia prac do opiekuna SKO upływa 26 kwietnia 2016r.

Kryteria oceny:marzenia sko
1. Zgodność z tematem.
2. Staranność wykonania.
3. Samodzielność.
4. Oryginalność.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 
Opiekun SKO: Karolina Opiłowska