aktywna tablica 2Uwaga, uwaga z przyjemnością informujemy, iż w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi został złożony wniosek w ramach, którego udało się nam otrzymać dofinasowanie w kwocie 14 tysięcy złotych na zakup dwóch nowoczesnych tablic multimedialnych. Zakupione tablice wpłyną na zwiększenie atrakcyjności procesu dydaktycznego.