zajęcia z k.e.3Dla dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawościami sprzężonymi proces uczenia się oraz nabywania wszelkich umiejętności jest trudny i skomplikowany. Podstawą ich rozwoju jest usprawnianie pracy systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego. To dzięki stymulacji wielozmysłowej mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji. Jednocześnie integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Aby wszystkie narządy zmysłów działały zgodnie i harmonijnie, (co jest podstawą prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów w życiu), muszą one przejść długą  i skomplikowaną drogę. Opierając się na wieloletniej obserwacji i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi uznałam, że wprowadzenie metod wielozmysłowych w programach zajęć rewalidacyjnych nie tylko podniesie efekty tych działań, ale przede wszystkim podniesie jakość funkcjonowania uczniów w środowisku.

zajcia z k.e.2   zajęcia z k.e.1

Zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej na świeżym powietrzu.


Celem głównym innowacji jest: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
Realizacja celów wiąże się z podnoszeniem jakości pracy szkoły, poprzez zwiększenie efektywności rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami a tym samych lepszego funkcjonowania tych dzieci w środowisku.
Czas trwania innowacji od 09.2017r. do 06.2018r.
Autor innowacji: Monika Zielińska