wiosnaPierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej rzadko przypada w tym samym terminie. Kalendarzowa wiosna 2021 zaczyna się 21 marca i jest to termin stały od lat niezmienny, natomiast astronomiczna wiosna związana jest ściśle z ruchem Słońca, kiedy dzień i noc mają po 12 godzin. W 2021 roku pierwszy dzień wiosny astronomicznej wypadł w sobotę 20 marca.

Bardzo interesującym faktem jest to, że z upływem lat astronomiczny początek wiosny będzie wypadał coraz wcześniej. Tego dnia zazwyczaj uczniowie żegnają Zimę a witają Wiosnę przez różne formy zabawy np. topienie kukły. W czasach słowiańskich tworzono kukłę o imieniu Marzanna ze słomy i starych szmat, która miała podobiznę kobiety a następnie topiono w rzece i ten zwyczaj traktowano bardzo poważnie obecnie jest to forma zabawy.
Zabawa dla wszystkich https://view.genial.ly/605247ff6c54210d82c7851b/interactive-content-wiosenna-przygoda
Wiosna https://view.genial.ly/6052517058f3770d9b2301a7/interactive-content-wiosna-brzechwa
Tego dnia bardzo często przez uczniów obchodzony jest również tak zwany Dzień Wagarowicza.
Ale chyba w tym roku uczniowie raczej będą uciekać z domów do szkoły a nauczyciele przywitają ich z wielkimi uśmiechami na twarzach;) oj niestety nie bo wypadł w niedzielę.
skarpetkiTego dnia przypada również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, który został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Organizatorzy namawiają, by z tej okazji założyć kolorowe skarpetki nie do pary. Ma to przypomnieć społeczeństwu, że między nami żyją osoby, które na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności i niedopasowania.
Załóżmy na znak solidarności kolorowe skarpetki nie do pary nawet w poniedziałek.
S.U.