dzień wodyWorld Water Day ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Jako powód podano fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Ubierzmy się na niebiesko, poszerzajmy wiedzę na ten temat, edukujmy siebie i naszych rodziców, znajomych. Bez czystej wody nie będzie życia na Ziemi.


Wydział Przyrodniczo -Techniczny - Uniwersytet Opolski przygotował na ten temat webinary na Msteams. Oto program:
1. Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO.
Temat: Czy kwitnienie glonów może cieszyć? 
Omówione zostaną zagadnienie zakwitów glonów spowodowane wzrostem żyzności wód powierzchniowych. Zaprezentowane zostaną również przyczyny i skutki zakwitów bakterio- i fitoplanktonu. Czas trwania: 40 minut. Liczba uczestników: brak limitu.
Termin spotkania: 22 marca 2021 godz. 8.05
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com lub https://tiny.pl/rn57g

2. Prowadzący: dr Mariusz Głowacki
Temat: Kosmiczna woda
Słuchacze w popularnej formie dostaną informacje nt. występowania wody na ziemi, pochodzenia wody i jej nieoczywistych właściwości.
Czas trwania: ok. 30 min. Liczba uczestników: brak limitu
Termin spotkania: 22 marca 2021 godz. 9.00
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com lub https://tiny.pl/rn5rd

3. Prowadzący: mgr inż. Paweł Świsłowski i dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO
Temat: Glony Palmaria palamata jako bioczujnik zanieczyszczenia metalami ciężkimi wód powierzchniowych
Podczas wykładu zostaną przedstawione informacje dotyczące zastosowania glonów do biologicznego monitorowania zanieczyszczenia metalami ciężkimi wód wybranych zbiorników. Zaprezentowany zostanie również film z badań terenowych, podczas których wykorzystano glony morskie Palmaria palmata, które eksponowano w wodach Dużego Jeziora Turawskiego. Przedstawione zostaną również techniki analityczne wykorzystywane przez autorów wystąpienia podczas prowadzonych badań laboratoryjnych i terenowych.
Czas trwania: 45 minut. Liczba uczestników: brak limitu
Termin spotkania: 22 marca 2021 godz. 9.45
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com lub https://tiny.pl/rn5r4

4. Prowadzący: dr Sławomir Wierzba, mgr inż. Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska
Temat: Świat w kropli wody
Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość zaobserwowania mikroorganizmów osadu czynnego oraz zapoznania się z technikami wykonywania preparatów mikroskopowych. Będą mogli również zobaczyć eksperymenty z wykorzystaniem wody.
Czas trwania: 30 min. Liczba uczestników: brak limitu
Termin spotkania: 22 marca 2021 godz. 11.00
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com lub https://tiny.pl/rn5rs

5. Prowadzący: dr Elżbieta Gołąbek
Temat: Ogrody deszczowe
W trakcie prezentacji słuchacze zapoznają się z pojęciem i przeznaczeniem ogrodów deszczowych. Przedstawione zostaną także podstawowe zasady ich zakładania i pielęgnacji.
Czas trwania: 30 min. Liczba uczestników: brak limitu
Termin spotkania: 22 marca 2021 godz. 11.35
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com lub https://tiny.pl/rn5rb

6. Prowadzący: mgr Adriana Szutt
Temat: Woda w kosmetykach
W trakcie pokazu słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z wymogami czystości dotyczącymi wody, która używana jest w procesie produkcji preparatów kosmetycznych. Posiądą również wiedzę z zakresu roli, jaką spełnia ona w recepturze kosmetycznej.
Czas trwania: 30 min. Liczba uczestników: brak limitu
Termin spotkania: 22 marca 2021 godz. 12.20
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com lub https://tiny.pl/rn59m
Wszelkie informacje o wodzie w jednym miejscu: https://padlet.com/beatasurtelnauczczyciel/6e8v5krgswkto0hn?fbclid=IwAR23dPi5BrnP051td0G76MFvfi1aMntRPUCFfD27Mt2xaCrdCPEwGeUNmgQ
https://view.genial.ly/604e38696e8b840d290fefef/video-presentation-swiatowy-dzien-wody-wprowadzenie
Tu historia wody, można włączyć polskie napisy
<iframe width="560" height="315" src="/https://www.youtube.com/embed/C65iqOSCZOY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Quiz wiedzy o wodzie:
https://view.genial.ly/604b9fc375d4ff0d8c06858f/interactive-content-quiz-dzien-wody-2021-amihulka
To wszystko zebrał Samorząd Uczniowski wykorzystując materiały ze stron:
https://wikopole.com.pl/2086/swiatowy-dzien-wody-2021.html
https://www.gov.pl/web/psse-puck/22-marca---swiatowy-dzien-wody
https://www.youtube.com/watch?v=C65iqOSCZOY&t=17s
https://mbp.opole.pl/online/wydarzenia/dla-wszystkich/swiatowy-dzien-wody-2021/