Już czwarty rok nasza szkoła uczestniczy w programie

swinkaedukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności

(SKO) pod patronatem Banku Spółdzielczego

w Białobrzegach! Opiekunem SKO pozsotaje

p. Karolina Opiłowska wychowaca grupy

przedszkolnej "Misiaczki". Zainteresowanych

zapraszamy w środy o godz. 10.30 oraz 14.10 do sali 24.

 opiekun SKO

Karolina Opiłowska