logo skoo

Trzeci rok nasz szkoła uczestniczyła w programie edukacji finansowej Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
Opiekunem SKO była Karolina Opiłowska wychowawca kl. IIIb, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wpłat i wypłat można było dokonać w poniedziałki na przerwach o godzinie 10.40 oraz 11.30.
Celem SKO było poszerzanie wiedzy związanej z oszczędzaniem, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania już od najmłodszych lat; wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów; racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi; przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.
Do programu przystąpiło 43 uczniów, a zebrana przez nich kwota wynosi 13681 zł.
Dzięki udziałowi w programie uczniowie nabrali nawyku systematycznego oszczędzania, zdobyli umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, oraz wiedzę na temat działalności banków, zgromadzili oszczędności na zakup wymarzonej rzeczy lub kieszonkowych na wycieczkę.
Dla członków SKO w drugim półroczu zorganizowano wewnątrzszkolny konkurs „Moje marzenia z SKO”, którego celem było kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania, uświadamianie jakie korzyści płyną z oszczędzania, wskazanie oszczędzania jako jednego ze sposobów do spełniania marzeń. W konkursie nagrody zdobyli za I miejsce Wiktor Mróz z kl. IIIb, za II miejsce Paulina Przyborek z kl. I, za III miejsce Marcelina Stolarczyk z kl. II.
Konkurs „Młodzi Mistrzowie Oszczędzania” zorganizowany został przez Bank Spółdzielczy w Białobrzegach. Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego 2016/2017 wykazali się regularnością wpłat oraz uzbierali najwyższą kwotę oszczędności.
sko2017
W kategorii klas I-III Mistrzami Oszczędzania zostali:
1. Paulina Przyborek kl. I
2. Marika Grzywacz kl. IIIb.
W kategorii klas IV-VI Mistrzami Oszczędzania zostali:
1. Zuzanna Przyborek kl. VI,
2. Natalia Durajczyk kl. VI,
Konkurs „Bankowość przyszłości” również został zorganizowany przez Bank Spółdzielczy w Białobrzegach. Zadaniem konkursowym było przedstawienie za pomocą pracy przestrzennej pomysłów uczniów na wygląd bankowości w przyszłości. a nagrodzeni w nim zostali Marcelina Stolarczyk z kl. II i Filip Woźniakowski z kl. III.
Szkolny opiekun SKO:
Karolina Opiłowska