Komisja po burzliwych naradach postanowiła nagrodzić poszczególnych uczniów z podziałem na grupy wiekowe
Oddziały przedszkolne
I miejsce Aleksander Siek
II miejsce Amelia Cieślak
III miejsce Aleksander Moszumański


 

 Klasy I-III

I miejsce Mikołaj Mizerski kl. II
II miejsce Bartosz Marciniak kl. I
III miejsce Adam Cieślak kl. III
Klasy IV-VIII
• I Mikołaj Sołtys kl. Va
• II Natalia Bolek kl. VIII
• III Bartosz Pogodziński kl. Vb

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.
Komisja w składzie: M. Zielińska, M. Siek, K. Leksińska.