pedagogizacja003„Dziecko rodzi się czyste i od rodziców uczy się cnoty lub występku, dziecko bowiem podobne jest do lustra, które tylko odbija, co się przed nim znajduje.”
Mahkota Segala Radia „Mądrości palmowego liścia”
W ramach profilaktyki  agresji i przemocy u dzieci w dniu 16.04.2015r.  w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, odbyło się spotkanie dla rodziców z p. Dominiką Gumińską – psychologiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białobrzegach.

pedagogizacja005Prelekcja prowadzona była pod hasłem „Wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka” Pani psycholog przybliżyła rodzicom fakt, że rodzina jest pierwszym i naturalnym środowiskiem, do którego dziecko wchodzi przez sam cud narodzin. Od momentu narodzin aż do pełnej dojrzałości, rodzina ponosi główną odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb i wychowanie swojego dziecka. Zaangażowanie rodziców w sprawy wychowania mają decydujące znaczenie dla przyszłych losów młodego człowieka. Kształtowania się jego niepowtarzalnej jednostki oraz specyficznych cech charakteru. Ważnym elementem w wychowaniu dziecka jest właściwa postawa rodzicielska, która podlega zmianom w miarę dorastania dziecka. Jeżeli rodzice wraz z rozwojem nie podejmą odpowiedniej, jednolitej postawy właściwej dla danego okresu w przyszłości może to prowadzić do sytuacji konfliktowych i agresywnych.