wypalanietrawW drugiej połowie marca br w PSP w Suchej wśród uczniów klas IV-VI realizowany był projekt informacyjno-edukacyjny "Stop wypalaniu traw!". Celem projektu jest przekazanie wiedzy nt. bezwzględnej koniecznmości ochrony traw, lasów przed zagrożeniem jakimi są pożary. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości wśród dzieci i mlodzieży w zapobieganiu pożarom.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzone były: lekcje przyrody, prezentacje filmów edukacyjnych, opracowanie tablicy poglądowej z wykorzystaniem rożnorodnych materiałów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców, nie tylko uczniów naszej szkoły (wykonała klasa VI b), przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego, którego zadaniem było ukazanie wiedzy dotyczącej zapobieganiu pożarom wśród społeczności szkolnej. Tematyka zajęć na lekcjach przyrody obejmowała: ogień a prawo, funkcje lasów, różnorodność biologiczna, ocieplenie klimatu. 30 kwietnia gościliśmy st. asp. Pawła Mirkowskiego z Powiatowej Straży Pożarnej w Białobrzegach oraz p. Sołtysa Norberta Fołtyna – strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej, który wszystkim uczniom małym i dużym przybliżył tematykę: Jak pożary niszczą przyrodę, jak wypalanie traw niszczy ziemię, jakie zagrożenie stanowi pożar dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, jakie są konsekwencje prawne wypalania traw; jak należy postępować w przypadku zauważenia pożaru. Panom strażakom serdecznie dziękujemy. Efektem kampanii ma być zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania pożarom traw, lasów oraz kreowanie zachowań, które przyczynią się do zmniejszenia ich liczby. Program rezlizowany w sposób innowacyjny spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów oraz zaangażowaniem w ramach działań edukacyjnych. W PSP w Suchej program ten jest realizowany po raz trzeci.