Badanie platformą zmysłów „ Widzę, Słyszę Mówię”

Dzięki owocnej współpracy naszej placówki z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Białobrzegach, uczniowie klas I-III mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z przesiewowego badania platformą zmysłu. Badanie to, pozwala na szybkie wykrycie lub wykluczenie wad słuchu, mowy i wzroku.

Była to trzecia edycja tego badania, i tak jak poprzednie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Co potwierdza słuszność wykonywania badań przesiewowych, a także wysoką świadomość i troskę rodziców o swoje dzieci.

Koordynator pomocy M. Zielińska