Kiedy śmieje się dziecko,

śmieje się cały świat”

/ Janusz Korczak /

uśmiecham się

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

zapraszamy uczniów i uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej

do udziału w Konkursie Plastycznym pod hasłem:

,,Uśmiecham się, gdy…” .

Cele konkursu to:

- wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka,

- uświadamianie jak ważne są dzieci i ich potrzeby,

- propagowanie wśród dzieci znajomości PRAW DZIECKA,

- rozwijanie i prezentowanie zdolności plastycznych naszych dzieci.

Kategorie:

- oddział ,,Krasnale” /klasa ,,0”/
- klasy I - III,
- klasy IV - VI.

Kryteria oceny prac:

- pomysłowość,
- oryginalność ujęcia tematu,
- estetyka wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.

Ważne terminy:

- prace składamy u wychowawców lub w sali na 10 / u p. Ewy Pawlak / do dnia 9.11.2016r.
- ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18.11.2016 r.

Ważne informacje:- zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej /format A4/

- zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej /format A4/
- praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
- na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasę.