W środę 02.03. 2016r.  8 uczniów klasy VI Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Galileo”. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 26 pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły do dnia 27 kwietnia 2016 r.

Edyta Pałczyńska – szkolny organizator konkursu