W naszej szkole w drugiej połowie kwietnia br uczniowie z klas IV-VIII brali udział w zajęciach prowadzonych w ramach kampanii ; Stop Pożarom Traw, w oparciu materiały Prewencji Społecznej Państwowej Straży Pożarnej.stop
,,Kampania społeczna Państwowej Straży Pożarnej „Stop Pożarom Traw” rozpoczyna się od marca, kwietnia - to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.stop6 
Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Na terenie Polski wypalanie traw jest zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi grzywna, areszt, a w niektórych przypadkach kara do 10 lat więzienia. Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również zwierząt leśnych.” https://www.gov.pl/web/kgpsp/Kampania-Stop-Pozarom-Traw

stop2 stop3 stop4 stop5 stop 1