Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem "Dzień i noc - strażak zawsze ma moc".
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, działaniami ratowniczo - gaśniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu.
Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane, prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzezby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony) oraz plasteliny.
Dopuszczalny format prac konkursowych to: A3, A4.
Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
- oddziały przedszkolne,
- klasy I-IV,
- klasy V-VIII.
Prace należy składać u wychowawców klas oraz u n-la plastyki do dnia 7 maja 2024r.
Ważne: do wykonanych prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz wypełnione przez rodziców/prawnych opiekunów załączniki (chętni uczniowie mogą je pobrać od wychowawców i n-la plastyki).
Nauczyciel plastyki - Agnieszka Szybowicz