żonkil19 kwietnia przypada 81. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. W tym dniu uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile”, celem której jest kształtowanie świadomości historycznej Polaków i Żydów. Jest to ważny projekt przypominający o heroicznej walce bohaterów i bohaterek powstania – symbolu walki o godność. Żonkil jest symbolem pamięci - podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę działania ponad podziałami, szacunek i nadzieję. Kwiat ten związany jest z osobą Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który przeżył likwidację getta i przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom.żonkil2
W ramach tegorocznych obchodów przygotowane zostały gazetki nt. getta w Warszawie, akcji ,, Żonkile”, rozdawane były papierowe żonkile, przeprowadzony został konkurs plastyczny, a w klasach IV-VIII lekcje z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych Muzeum Polin min.;,, Było-nie ma- jest”; ,,Będę pisać”; ,,Muranów- Dzielnica Północa”.
Opiekunowie akcji: p.B.Pośnik, p.E.Rudecka, p.A.Mazurkiewicz, p.B.Woźniakowska.

Facebook