1014 października w Dniu Edukacji Narodowej, zgodnie z tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej, odbyła się piękna uroczystość - Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych.
Na początku dzieci wystąpiły w programie artystycznym. Śpiewały piosenki, recytowały wiersze, pięknie wygłaszały swoje role.

Do tej uroczystej chwili uczniowie klas pierwszych przygotowywali się od pierwszego tygodnia nauki w szkole. Dzieci zapoznawały się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawały zasady panujące w tym nowym, ważnym dla nich miejscu, doświadczały szkolnego życia – jego smaku i koloru. Były pilne i pracowite. Wiedziały, że aby zostać przyjętym do braci uczniowskiej, trzeba udowodnić, że są tego godne.
Po prezentacjach nastąpiła długo oczekiwana chwila - Pani Dyrektor Anna Owczarska dokonała aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem. Uczniowie klas pierwszych na pamiątkę tego dnia otrzymali drobne upominki przygotowane przez rodziców. Po części oficjalnej wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Pamiątkowe fotografie i życzenia tak jak i ten wielki dzień na pewno długo zostaną w pamięci każdego z nich.

A.Wiktorska, A.Szybowicz

GALERIA