Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej wzięła udział w konkursie przygotowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie pod hasłem Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

A oto nasz Certyfikat