graduate 148980 128025 czerwca 2021 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Serdecznie zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami (szczegółowe informacje zostaną podane poprzez dziennik elektroniczny).
Klasy I – III godz. 9.00
Klasy IV – VII godz. 9.45
Klasa VIII godz. 11.00
Przypominamy o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego.