„Kto czyta książki, żyje podwójnie” /Umberto Eco/

literature 3033196 640AKADEMIA LETNIEGO CZYTANIA
Akcja promująca czytanie

Termin: lipiec – wrzesień 2021r.

Uczestnicy: uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.
Zadanie:
Czytaj książki i prowadź „Literacki Pamiętnik” (np. zeszyt, plakat…)
z wpisami o przeczytanych wolumenach (imię i nazwisko autora, tytuł książki, wypisani bohaterowie i/lub rysunek czy kilka zdań o książce).
Prace należy podpisać i złożyć do biblioteki szkolnej w terminie do 10 września 2021r.

To super pomysł na spędzenie czasu.

Korzyści: Sukcesy w szkole i nagrody