Poniżej znajdują się linki dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol 

Punkty informacyjne w sprawie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15453,Punkty-informacyjne-w-sprawie-procesu-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-.html 

Informacja dotycząca wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/15526,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.html