2 listopadaPrzedstawiciele społeczności PSP w Suchej odwiedzili krzyż poświęcony pamięci ppor. Wacława Grandysa - uczestnika kampanii wrześniowej, który poległ w Kamieniu w płonącym samolocie po walce powietrznej. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Spoczywa na cmentarzu wojskowym w Radomiu.