bohaterowie naszych ziemCelem akcji "#Szkoła pamięta" jest zwrócenie uwagi naszych uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana po raz drugi w czasie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych. W ubiegłym roku uczniowie wraz z opiekunami odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze wspominając ważne osoby dla naszej społeczności. W roku obecnym ze względu na pandemię działania w ramach akcji realizowane były w obrębie naszej placówki i miały charakter wirtualny- szkolna gazetka poświęcona Bohaterom Naszej Ziemi min. Dionizemu Czachowskiemu lub multimedialny- uczniowie klasy VIII wykonali prezentacje multimedialne o Maksymilianie Marii Kolbe. Opiekę nad przebiegiem akcji sprawowały: p. Beata Pośnik, p. E. Rudecka, p. A. Szybowicz.