OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU 2020 2,, O, CÓŻ JEST PIĘKNIEJSZEGO NIŻ WYSOKIE DRZEWA!”
( L.STAFF)

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października już po raz piąty jest obchodzony Dzień Krajobrazu. W tym roku działania koncentrują się wokół zagadnienia drzewa w krajobrazie. Uczniowie PSP w Suchej wzięli udział tegorocznej edycji Dnia Krajobrazu poznając otaczający nasza szkołę teren leśny. Naszym przewodnikiem była p. Martyna Chyc - pracownik Nadleśnictwa Dobieszyn.

OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU 2020 1W trakcie spaceru uczniowie rozpoznawali występujące gatunki drzew, omawiali znaczenie drzew w przyrodzie i gospodarce człowieka, rozmawiali na temat ochrony krajobrazu w naszym rejonie i kraju, dowiedzieli się na czym polega gospodarka leśna. Drzewa – pomniki przyrody/te wieloletnie okazy, skupione w grupach lub rosnące pojedynczo, niejednokrotnie decydują o kształcie krajobrazu, nadając mu niepowtarzalny i unikatowy charakter; pełnią w krajobrazach zróżnicowane funkcje: począwszy od samotnych soliterów, które dominują w krajobrazie, poprzez grupy, aleje i szpalery drzew wyznaczające granice. Tworzą biologiczną różnorodność i obecne są w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Pełnią w krajobrazie ważne funkcje przyrodnicze czy klimatyczne, dla człowieka mają bowiem również znaczenia kulturowe, symboliczne. Drzewo może być nośnikiem pamięci, stanowi także bezpośrednią inspirację dla poetów, czy malarzy. Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń. W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu, w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu. Dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa za współpracę przy organizacji obchodów. W trakcie spaceru opiekę nad uczniami sprawowały: p.B. Pośnik, p. E. Rudecka, p. R. Sułek, p. B. Woźniakowska. Szkolny organizator: Pośnik Beata- nauczyciel przyrody.