ślubowanieUroczysty, emocjonujący, ale i bardzo radosny dzień Ślubowania Klasy Pierwszej już za nami! 14 X 2020r uczennice i uczniowie Klasy Pierwszej, podczas uroczystości szkolnej zaprezentowali przed nieliczną z powodu pandemii publicznością swój program artystyczny.

Dzieci zaśpiewały piosenki, indywidualnie i zbiorowo recytowały wiersze o tematyce szkolnej i patriotycznej oraz zaprezentowały układ taneczny. Następnie złożyły swoje uroczyste Ślubowanie. Aktu Pasowania dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej dokonała, w imieniu p. Dyrektor Anny Owczarskiej, pani Izabela Zych. Na zakończenie tego emocjonującego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ,, ołówek ze słodyczami” od rodziców, a także praktyczne przybory szkolne ufundowane przez Radę Rodziców /przewodnicząca p. Ewa Cieślak/. W drugiej części uroczystości pojawiły się serdeczne życzenia, radosna piosenka i tradycyjne ,,Sto lat”, które dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej wykonała delegacja Chóru szkolnego. Na ręce p. Izabeli Zych uczennice Samorządu Uczniowskiego przekazały ogromną laurkę-serce z życzeniami dla nauczycieli.

ślubowanie2
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować: uczennicy Karolinie Pełce, za profesjonalne poprowadzenie uroczystości, delegacji uczniów do Pocztu Flagowego i do Chóru szkolnego, a także Pierwszakom, ich Rodzicom i koleżankom z Grona Pedagogicznego oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości.


Wychowawczyni klasy I - Ewa Pawlak