Zapraszamy uczniów klas I III do udziału w konkursie 1,,Kim będę za 20 lat, czyli mój wymarzony zawód”  - konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III

Formuła konkursu przeprowadzonego podczas zdalnej nauki.

Cele konkursu:
- uwrażliwienie dzieci na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej;
- prezentacja własnych zainteresowań i pasji;
- promowanie talentów plastycznych i kreatywności uczniów;
- wdrażanie dzieci do obserwacji otaczającej rzeczywistości;

Warunki uczestrnictwa w konkursie
1. Wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu.
2. Format pracy dowolny, technika plastyczna dowolna.
3. Na górze pracy należy napisać "Za 20 lat będę ......(w miejsce kropek wpisać wymarzony zawód)" 

4. Zdjęcia pracy należy przesłać do wychowawcy.
5. Praca powinna być autorskim projektem ucznia.

Terminy:
1. Nadsyłanie prac: od 8 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 czerwca 2020 r.
4. Lista laureatów oraz prace pokonkursowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.