Formuła konkursu przeprowadzonego podczas zdalnej nauki. writing 1209121 960 720Uczniowie wykonają 2 zadania, które pozwolą im doskonalić techniką pisma, a nauczycielom z jury /wychowawcy klas I-III/ pozwolą wyłonić laureatów konkursu. Zadania te uczniowie wykonują, jako prace domowe, za które otrzymują oceny /1-6/, które są jednocześnie punktacją. I miejsce – 12 pkt. II miejsce – 11 pkt. III- 10 pkt. Wyróżnienie: 9 pkt. W konkursie przewiduje się 3 miejsca i Wyróżnienie. Dopuszcza się również miejsca ex aequo, czyli równorzędne.

Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce, II miejsce, III miejsce – zdjęcie dyplomu laureata/laureatki na stronie internetowej szkoły i stronie szkoły na Facebooku wraz z informacją wynikach konkursu. 

Wyróżnienie: 

– informacja imienna /podamy dane ucznia/uczennicy/ na stronie internetowej szkoły i stronie szkoły na Facebooku wraz z informacją wynikach konkursu. 

Konkurs na piękne pismo:

I. Etap –uczniowie przepisują tekst pisany, aby przypomnieć sobie  kaligraficzne pismo: kształt i wielkość liter, sposób łączenia liter oraz rozmieszczenie w liniaturze. /termin: 13-18 maja/

Zadanie domowe:

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/pdf/oto-ja-klasa1-kaligrafia.pdf

Przepisz do zeszytu tekst z ostatniej strony.

II. Etap –uczniowie przepisują wskazany przez wychowawczynię klasy tekst drukowany. /termin: 19-25 maja/. 

Tekst z podręcznika: 3-5 linijek wskazany przez wychowawczynię klasy. 

 Organizatorki: E. Pawlak, A. Wiktorska, E. Mróz