kształcenie na odległośćKształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostało przedłużone do 26 kwietnia br.
Zmieniony został harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.