02 marca 2020 r. 26 uczniów klas V-VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Galileo”. 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów i każdy miał szanse sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 26 pytań z zakresu znajomości literatury, wiedzy o literaturze i nauki o języku.
Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły do 30 kwietnia 2020 r.

Edyta Pałczyńska – szkolny organizator konkursu