14.01.2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbyły się eliminacje szkolne Konkursu Recytatorskiego „Babcię, Dziadka mieć”.
Celem konkursu było: kształcenie poczucia szacunku dla osób starszych, aktywizowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań repertuarowych, pobudzanie kreatywności młodych recytatorów, rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna, krzewienie kultury języka polskiego.
W przeglądzie udział wzięło 13 recytatorów z przedszkola i klas I – VIII.

Laureatami konursu zostali:
1. Maja Marciniak – „Misiaczki”
2. Aleksander Siek - Krasnale
3. Alicja Rosa - klasa I
4. Maja Stępień - klasa II
5. Piotr Krzemiński - klasa VI b
6. Aleksander Rosa – kl. VI b
7. Zofia Krzemińska - kl. VI b

Wyróżnienia otrzymali:
1. Alicja Mańtorska - kl. I
2. Aleksander Moszumński - kl. I

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.